Giới thiệu

Là ngôi trường đại học có lịch sử gần 20 năm khi được thành lập từ năm 2003, Đại học Phú Xuân có đội ngũ giảng viên và cơ sở hạ tầng ở mức được đầu tư cao, chuẩn hóa thoe hệ quốc tế, nhằm đapó ứng và thu hút học sinh , sinh viên theo học. Trường Đại học Phú Xuân có tôn chỉ tôn vinh giá trị giáo dục cốt lõi, đề cao xây dựng toàn diện về Thái độ – Kỹ năng – Kiến thức cho người học.

Trường có trụ sở đặt tại 176 Trần Phú, Phước Vĩnh, TP. Huế.

Các chuyên ngành của trường hiện được giảng dạy bao gồm:

 • Giáo dục Thể chất
 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Lịch sử
 • Văn học
 • Việt Nam học – Du lịch
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Kế toán
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ kỹ thuật, điện tử
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Thiết kế đồ họa
 • Giáo dục Thể chất
 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Lịch sử
 • Văn học
 • Việt Nam học – Du lịch
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Kế toán
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ kỹ thuật, điện tử
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Thiết kế đồ họa