Giới thiệu

Được thành lập năm 2007, Đại học Phú Yên là ngôi trường Đại học địa phương tiêu biểu tại Phú Yên với các hoạt động đào tạo đa dạng ngành nghề nhằm hỗ trợ, thu hút sinh viên thoe học và đáp ứng nhu cầu cung ứng nguồn nhân lực tại chỗ cho tỉnh nhà và các địa phương lân cận.

Trường hiện đang được đóng tại 18 Trần Phú – Phường 7 – Thành phố Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên

Các chuyên ngành chính của trường tập trung vào:

 • Giáo dục Mầm non
 • Giáo dục Tiểu học
 • Sư phạm Toán học
 • Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)
 • Sư phạm Hóa học (Chuyên ngành Hóa – Lý)
 • Sư phạm Sinh học (Chuyên ngành Sinh học – Công nghệ THPT)
 • Sư phạm Tiếng Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh Tiểu học)
 • Sư phạm Ngữ văn
 • Sư phạm Lịch sử (Chuyên ngành Sử – Địa)
 • Công nghệ thông tin
 • Ngôn ngữ Anh
 • Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch)
 • Hóa học (Chuyên ngành Hóa thực phẩm)
 • Sinh học (Chuyên ngành Sinh học ứng dụng)
 • Vật lý học (Chuyên ngành Vật lý điện tử)
 • Văn học
 • Giáo dục Mầm non
 • Giáo dục Thể chất
 • Sư phạm Âm nhạc
 • Sư phạm Mỹ thuật