Giới thiệu

D9uo7c5 hình thành từ năm 1997, Trường Đại học quản lý và công nghệ Hải phòng

Là một trong những trường dân lập địa phương được định hướng phát triển chuyên nghiệp và có đội ngũ giảng viên cơ hữu, cơ sở vật chất đảm bảo cho học sinh co đủ điều kiện theo học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế, nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Hải Phòng và các khu vực lân cận.

Trường hiện có địa chỉ tại Số 36, đường Dân lập, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Các ngành mà trường hiện đang giảng dạy bao gồm:

  • Ngôn ngữ Anh
  • Việt Nam học
  • Quản trị kinh doanh
  • Luật
  • Công nghệ thông tin
  • Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
  • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
  • Công nghệ kỹ thuật môi trường
  • Nông nghiệp