Giới thiệu

Được hình thành năm 2007 từ cơ sở nâng cấp Trường cao đẳng sư phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đại học Quảng Nam là đơn vị giáo dục địa phương bổ trợ cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực sư phạm và các khối ngành kinh tế, giáo dục, công nghệ thông tin cho cả tỉnh, thu hút sinh viên theo học để phổ cập trình độ văn hóa cho người dân.

Trường có địa chỉ tại 102 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam

Các chuyên ngành mà trường đào tạo bao gồm:

 • Sư phạm Toán
 • Sư phạm Ngữ văn
 • Sư phạm Vật lý
 • Sư phạm Sinh học
 • Giáo dục Mầm non
 • Giáo dục Tiểu học
 • Vật lý học
 • Công nghệ thông tin
 • Bảo vệ thực vật
 • Văn học
 • Ngôn ngữ Anh
 • Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch)
 • Lịch sử
 • Kế toán
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Công nghệ thông tin
 • Công tác xã hội
 • Quản trị kinh doanh
 • Tiếng Anh
 • Việt Nam học (Văn hóa du lịch)