Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

 • Chứng chỉ xác nhận trình độ B1 trở lên.
 • Chứng chỉ IELTS tối thiểu 4.0 điểm (hệ chính quy).
 • Chứng chỉ IELTS  tối thiểu 5.5 điểm (hệ chất lượng cao).
 • Chứng chỉ IELTS tối thiểu 6.0 điểm (hệ tài năng).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Đại học Quốc Gia Hà Nội có tiền thân là trường Đại học Đông Dương được thành lập năm 1906, lúc bấy giờ đang trong giai đoạn Pháp thuộc. Qua nhiều biến đổi của từng thời kỳ lịch sử, đến năm 1994 Đại học Quốc Gia Hà Nội chính thức đi vào hoạt động với 3 trường thành viên. Đến hiện tại, Đại học Quốc Gia Hà Nội nằm tại quận Cầu Giấy đã có 8 trường đại học thành viên, bao gồm:

 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Trường Đại học Công nghệ
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Việt – Nhật
 • Trường Đại học Giáo dục
 • Trường Đại học Y Dược

Ngoài ra, Đại học Quốc Gia Hà Nội còn sở hữu các viện nghiên cứu khoa học, khoa trực thuộc cũng như trung tâm đào tạo.