Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Ngành Sư phạm Tiếng Anh, ngành Ngôn ngữ Anh

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 5/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ C1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 850 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.
 • Chứng chỉ IELTS 6.5 điểm trở lên.
 • Chứng chỉ TOEFL ( iBT 85).
 • Chứng chỉ APTIS 151 điểm.

Ngoại ngữ 2

 • Chứng chỉ tiếng Pháp DELF A2.
 • Chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp độ 2.
 • Chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5.
 • Chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK 2.

Các ngành khác 

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 450 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.
 • Chứng chỉ IELTS 4.5 điểm trở lên.
 • Chứng chỉ TOEFL ( iBT 45).
 • Chứng chỉ tiếng Pháp DELF B1.
 • Chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp độ 3.
 • Chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N4.
 • Chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK 3.

Chuẩn đầu ra Tin học

 • Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).
 • Chứng chỉ Tin học MOS (Word, Excel, PowerPonit).

Giới thiệu

Là một trong những trường đại học trọng điểm của khu vực Miền Duyên hải Nam Trung Bộ, Đại học Quy Nhơn được thành lập từ năm 1977 đã trở thành nơi đào tạo uy tín, có chất lượng về ngành sư phạm, thống kê, công nghệ, mầm non, các khối ngành khoa học kỹ thuật và khoa học xã hội nhân văn, thu hút hàng lượt nghìn sinh viên, học viên học cao học đến đăng ký tham gia học.

Trường Đại học Quy Nhơn đang có trụ sở tại:  170 An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Các chuyên ngành đang đào tạo gồm

 • Giáo dục chính trị
 • Giáo dục Thể chất
 • Giáo dục Mầm non
 • Giáo dục Tiểu học
 • Quản lý giáo dục
 • Sư phạm Địa lý
 • Sư phạm Hóa học
 • Sư phạm Lịch sử
 • Sư phạm Ngữ văn
 • Sư phạm Sinh học
 • Sư phạm Tiếng Anh
 • Sư phạm Tin học
 • Sư phạm Toán học
 • Sư phạm Vật lý
 • Sư phạm Khoa học tự nhiên
 • Sư phạm Lịch sử – Địa lý
 • Kế toán
 • Kiểm toán
 • Luật
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính – ngân hàng
 • Địa lý tự nhiên
 • Hóa học
 • Sinh học
 • Sinh học ứng dụng
 • Vật lý học
 • Công nghệ kỹ thuật hóa học
 • Kỹ thuật xây dựng
 • Công nghệ thông tin
 • Kỹ thuật điện
 • Kỹ thuật điện tử – viễn thông
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Kỹ thuật xây dựng
 • Nông học
 • Thống kê
 • Toán học
 • Toán ứng dụng
 • Công tác xã hội
 • Đông phương học
 • Kinh tế
 • Lịch sử
 • Ngôn ngữ Anh
 • Quản lý đất đai
 • Quản lý nhà nước
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Quản trị khách sạn
 • Tâm lý học giáo dục
 • Văn học
 • Việt Nam học
 • Công nghệ thực phẩm
 • Khoa học vật liệu
 • Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Ngôn ngữ Trung Quốc