Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).
 • Đạt trình độ các ngoại ngữ khác từ bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ A2 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Là một trong những trường Sư phạm hàng đầu của khu vực miền Trung, Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng trong hàng chục năm qua luôn đạt được uy tín, chất lượng đầu ra cho nhiều sinh viên, người học  vể mảng sư phạm, báo chí, công nghệ, khối ngành kỹ thuật và xã hội nhân văn.

Trường hiện đang có trụ sở tại: 459 Tôn Đức Thắng, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Các chuyên ngành đào tạo sẽ bao gồm:

 • Giáo dục Tiểu học
 • Giáo dục công dân
 • Giáo dục Chính trị
 • Sư phạm Toán học
 • Sư phạm Tin học
 • Sư phạm Vật lý
 • Sư phạm Hoá học
 • Sư phạm Sinh học
 • Sư phạm Ngữ văn
 • Sư phạm Lịch sử
 • Sư phạm Địa lý
 • Giáo dục Mầm non
 • Sư phạm Âm nhạc
 • Sư phạm Khoa học tự nhiên
 • Sư phạm Lịch sử – Địa lý
 • Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học
 • Công nghệ sinh học
 • Vật lý học
 • Hóa học
 • Hóa học (Chất lượng cao)
 • Khoa học môi trường
 • Toán ứng dụng
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
 • Văn học
 • Lịch sử
 • Địa lý học
 • Việt Nam học
 • Việt Nam học (Chất lượng cao)
 • Văn hoá học
 • Tâm lý học
 • Tâm lý học (Chất lượng cao)
 • Công tác xã hội
 • Báo chí
 • Báo chí (Chất lượng cao)
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao)
 • Công nghệ thông tin (đặc thù)
 • Sư phạm Công nghệ
 • Giáo dục Thể chất