Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Đại học Sư phạm – Đại học Huế được thành lập năm 1976, trên cơ sở trường Văn khoa trước đây, là một trong những trường đào tạo lực lượng sư phạm lớn trên cả nước và giúp cung cấp nguồn nhân lực cho miền Trung về mảng sư phạm, giảng dạy, nghiên cứu học thuật ở chất lượng cao.

Đại học Sư phạm Huế  có trụ sở tại 34 Lê Lợi, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Các chuyên ngành đang được giảng dạy bao gồm:

 • Sư phạm Toán học
 • Sư phạm Vật lý
 • Sư phạm Tin học
 • Sư phạm Hóa học
 • Sư phạm Sinh học
 • Giáo dục Chính trị
 • Sư phạm Ngữ văn
 • Sư phạm Lịch sử
 • Sư phạm Địa lý
 • Tâm lý học giáo dục
  • Giáo dục Tiểu học
  • Giáo dục Tiểu học – Giáo dục hòa nhập
 • Giáo dục công dân
 • Giáo dục Mầm non
 • Giáo dục Quốc phòng – An ninh
 • Vật lý (Chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh)
 • Sư phạm Âm nhạc
 • Sư phạm Công nghệ
 • Sư phạm Khoa học tự nhiên
 • Giáo dục pháp luật
 • Sư phạm Lịch sử – Địa lý
 • Hệ thống thông tin
 • Giáo dục Tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh)
 • Sư phạm Toán học (đào tạo bằng Tiếng Anh)
 • Sư phạm Tin học (đào tạo bằng Tiếng Anh)
 • Sư phạm Vật lý (đào tạo bằng Tiếng Anh)
 • Sư phạm Hóa học (đào tạo bằng Tiếng Anh)
 • Sư phạm Sinh học (đào tạo bằng Tiếng Anh)