Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Bước đầu sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và tham khảo được các tài liệu tham khảo chuyên ngành bằng ngoại ngữ.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập năm 1951 hiện có địa chỉ tại số 136 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trong 70 năm phát triển và xây dựng trường đại học Sư phạm Hà Nội luôn giữ vững vị trí là trường đại học đầu ngành trong lĩnh đào tạo đội ngũ cán bộ giáo viên, giảng viên chất lượng cao cho đất nước.

Trường hiện đang đào tạo các ngành như:

 • Quản lý giáo dục
 • Giáo dục mầm non
 • Giáo dục tiểu học
 • Giáo dục đặc biệt
 • Giáo dục công dân
 • Giáo dục chính trị
 • Giáo dục quốc phòng và an ninh
 • Sư phạm Toán
 • Sư phạm Toán (dạy toán bằng tiếng anh)
 • Sư phạm Tin học
 • Sư phạm Vật lý
 • Sư phạm Vật lý ( dạy lý bằng tiếng anh)
 • Sư phạm Hóa học
 • Sư phạm Hóa học (dạy hóa bằng tiếng anh)
 • Sư phạm Sinh học
 • Sư phạm Lịch sử
 • Sư phạm Địa lý
 • Sư phạm Ngữ văn
 • Sư phạm tiếng Anh
 • Sư phạm tiếng Pháp
 • Sư phạm Công nghệ
 • Ngôn ngữ Anh
 • Triết học (Triết học Mác-Lênin)
 • Văn học
 • Chính trị học
 • Tâm lý học (tâm lý học trường học)
 • Tâm lý học giáo dục
 • Việt Nam học
 • Sinh học
 • Hóa học
 • Toán học
 • Công nghệ thông tin
 • Công tác xã hội
 • Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành