Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Sinh viên tham gia kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra Ngoại ngữ do nhà trường tổ chức với 3 kỹ năng nghe, đọc, viết. Điểm đạt tối thiểu 5.5.

Chuẩn đầu ra Tin học

Sinh viên tham gia kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra Tin học do nhà trường tổ chức trong thời lượng 100 phút. Điểm đạt tối thiểu 5.5.

Giới thiệu

Vừa được thành lập vào năm 2017, Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng là một trong những  trường đang có cơ sở hạ tầng được đầu tư cao, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ giảng viên được đào tạo, có kinh nghiệm, thu hút sinh viên trong khối ngành khoa học kĩ thuật và công nghệ.

Trường có địa chỉ tại 48 Cao Thắng, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng

Trường hiện đang có các chuyên ngành:

 • Sư phạm kỹ thuật công nghiệp
 • Sinh học ứng dụng
 • Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường)
 • Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật nhiệt
 • Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông
 • Công nghệ vật liệu
 • Kỹ thuật thực phẩm
 • Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
 • Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp)
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo)
 • Công nghệ kỹ thuật ô tô
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Kỹ thuật điện tử; Hệ thống Cung cấp điện)
 • Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Công nghệ thông tin