Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Chứng chỉ xác nhận trình độ B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 1957 với tên gọi đầu tiên là trường Đại học Sư phạm Sài Gòn. Tọa lạc tại Quận 3, đây là ngôi trường có bề dày giáo dục trong việc đào tạo đội ngũ giáo viên chất lượng, có chuyên mô, cung cấp đội ngũ nhân lực phục vụ cho nhu cầu giáo dục quan trọng của nước nhà.

Là một trong những trường đại học Sư phạm trọng điểm của cả nước, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng đào tạo trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục hiệu quả.

Trường hiện đào tạo các ngành sau đây:

Nhóm ngành sư phạm:

 • Giáo dục mầm non
 • Giáo dục tiểu học
 • Giáo dục đặc biệt
 • Giáo dục chính trị
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục quốc phòng – an ninh
 • Sư phạm toán học
 • Sư phạm tin học
 • Sư phạm vật lý
 • Sư phạm hóa học
 • Sư phạm sinh học
 • Sư phạm ngữ văn
 • Sư phạm lịch sử
 • Sư phạm địa lý
 • Sư phạm tiếng Anh
 • Sư phạm tiếng Nga
 • Sư phạm tiếng Pháp
 • Sư phạm tiếng Trung Quốc
 • Sư phạm khoa học tự nhiên.

Nhóm ngành khác:

 • Quản lý giáo dục
 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Nga
 • Ngôn ngữ Pháp
 • Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Ngôn ngữ Nhật
 • Ngôn ngữ Hàn Quốc
 • Văn học
 • Tâm lý học
 • Tâm lý học giáo dục
 • Địa lý học
 • Quốc tế học
 • Việt Nam học
 • Vật lý học
 • Hóa học
 • Công nghệ thông tin
 • Công tác xã hội.