Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ A2 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội thành lập năm 1961 với tên gọi đầu tiên là trường Thể dục thể thao. Kể từ khi thành lập, trường đã trải qua nhiều lần đổi tên như Trường Trung cấp Thể dục thể thao; Trường Sư phạm Trung cấp Thể dục thể thao; Trường Sư phạm Thể dục TW, Trường Sư phạm Thể dục – Nhạc – Họa TW; Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Tây thì đến năm 2008 trường chính thức đổi tên thành Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội.

Trường hiện nằm tại huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội và đang đào tạo ngành:

  • Giáo dục thể chất