Giới thiệu

Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 2005 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Với tiền thân là trường Cao đẳng Sư phạm Thể dục Trung ương 2, đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh là ngôi trường đào tạo giáo dục trong lĩnh vực thể thao lớn nhất nhì nước ta. 

Tọa lạc tại quận 5, đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng đào tạo bậc cao đẳng, đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học chuyên sâu về lĩnh vực thể thao.

Hiện trường đang đào tạo Ngành Giáo dục thể chất.