Giới thiệu

Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội được thành lập năm 2010 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đứng trước bối cảnh chung của sự phát triển kinh tế đất nước, Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội ra đời với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực tài chính, ngân hàng có trình độ chuyên môn chất lượng. Trường hiện nằm tại huyện Mê Linh và cơ sở 2 có địa chỉ tại số 136, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội hiện đang đào tạo các ngành sau:

  • Tài chính – Ngân hàng
  • Kế toán
  • Kiểm toán
  • Quản trị kinh doanh
  • Kinh doanh thương mại
  • Luật kinh tế
  • Công nghệ thông tin
  • Ngôn ngữ Anh