Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được thành lập năm 2010 có trụ sở chính nằm tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và phân hiệu hiện nằm tại tỉnh Thanh Hóa. Đây là một trong những ngôi trường đại học công lập chất lượng hàng đầu tại nước ta với trọng trách đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu hội nhập và phát triển của đất nước. 

Trường hiện đào tạo các ngày sau đây:

 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Bất động sản
 • Marketing
 • Luật
 • Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
 • Khí tượng khí hậu học
 • Thủy văn học
 • Sinh học ứng dụng
 • Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Công nghệ thông tin
 • Kỹ thuật địa chất
 • Kỹ thuật trắc địa bản đồ
 • Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
 • Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
 • Quản lý biển
 • Quản lý đất đai
 • Quản lý tài nguyên nước
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Ngôn ngữ Anh
 • Quản trị khách sạn