Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 400 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).

Chuẩn đầu ra Tin học

 • Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).
 • Chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế MOS cấp độ Specialist (MS. Word, MS. Excel) do Microsoft cấp.

Giới thiệu

Với tiền thân là trường Trung học Đo đạc Bản đồ 2 thành lập năm 1976, trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh được biết đến là trường đại học công lập đầu tiên ở miền Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Có trụ sở chính tọa lạc tại quận Bình Tân, Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có chức năng đào tạo ra nguồn nhân lực có chuyên môn về quản lý tài nguyên, công nghệ, đảm bảo sự phát triển bền vững của môi trường trong tình hình biến đổi khí hậu thất thường như hiện nay.

Trường hiện đào tạo các ngành sau đây:

 • Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo
 • Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững
 • Quản lý Tài nguyên và Môi trường
 • Hệ thống thông tin
 • Kỹ thuật Tài nguyên nước
 • Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
 • Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
 • Quản lý đất đai
 • Công nghệ thông tin
 • Cấp thoát nước
 • Kỹ thuật trắc địa – bản đồ
 • Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Thủy văn
 • Khí tượng học
 • Địa chất học
 • Quản trị kinh doanh