Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Tân Tạo thành lập năm 2010, đây là trường đại học tư thục có chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Anh theo chuẩn Hoa Kỳ. Tọa lạc tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, trường Đại học Tân Tạo với chất lượng giáo dục quốc tế và cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hỗ trợ tối đa việc học cho sinh viên.

Hiện tại trường đang đào tạo các ngành sau đây:

  • Y đa khoa
  • Điều dưỡng
  • Kỹ thuật xét nghiệm y học
  • Công nghệ sinh học
  • Quản trị kinh doanh
  • Kinh doanh quốc tế
  • Khoa học máy tính
  • Ngôn ngữ Anh