Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Ngành Ngôn ngữ Anh

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 5/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ C1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Các ngành khác

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

GIới thiệu

Đại học Thái Bình Dương là cơ sở đào tạo tư nhân với nhiều ngành nghề thoe tiêu chuẩn quốc tế, với đội ngũ giảng viên có chất lượng, có trình độ ngoại ngữ và chuyên môn tốt, góp phần thu hút sinh viên và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trường có Địa chỉ: 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

  • Kế toán
  • Tài chính – ngân hàng
  • Quản trị kinh doanh
  • Du lịch
  • Luật
  • Công nghệ thông tin
  • Ngôn ngữ Anh
  • Đông phương học