Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu (Ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán).
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 450 điểm trở lên (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp) (Ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán).
 • Chứng chỉ IELTS tối thiểu 3.5 điểm (Ngành Kỹ thuật ô tô).
 • Chứng chỉ IELTS tối thiểu 4.0 điểm (Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật môi trường).

Các ngành khác

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ A2 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu (Ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán).

Chuẩn đầu ra Tin học

 • Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng của từng chuyên ngành.

Giới thiệu

Trường Đại học Thủy Lợi – Cơ sở Bình Dương là một trong 02 cơ sở của phân hiệu  của trường đại học Thủy Lợi được thành lập năm 1976 tại miền Nam, trường có địa chỉ tại phường Thạnh An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trường Đại học Thủy Lợi – Cơ sở Bình Dương là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, công nghệ thuộc lĩnh vực thủy lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tại hàng đầu tại miền Nam Việt Nam.

Hiện tại trường đang đào tạo các ngành sau đây:

 • Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
 • Kỹ thuật xây dựng
 • Công nghệ kỹ thuật xây dựng
 • Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
 • Kỹ thuật tài nguyên nước
 • Kỹ thuật cấp thoát nước
 • Công nghệ thông tin
 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh