Giới thiệu

Trải qua 42 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Trần Đại Nghĩa đã đào tạo 48 khóa học với nhiều ngành học, bậc học về khối ngành khoa học-kỹ thuật, điện tử, sản xuất quốc phòng, đã có với hàng vạn học viên tốt nghiệp ra trường, trở thành những cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật thuộc hai hệ quân sự và dân sự, nhằm góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đã đào tạo, bồi dưỡng gần 1000 cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội hoàng gia Campuchia (trong công tác hỗ trợ nước bạn).

Hiện nay, Trường Đại học Trần Đại Nghĩa có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan kỹ thuật; đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật trình độ trung cấp, sơ cấp; bồi dưỡng, tập huấn cán bộ chỉ huy kỹ thuật cấp phân đội, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các đơn vị thuộc khu vực phía Nam. Do đặc thù là trường thuộc khối quân đội nên ngoài việc đào tạo kiến thức thì các môn học về chính trị, rèn luyện kỉ luật, sức khỏe ở mức rất cao nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực phục vụ trong quân đội.

Các chuyên ngành đào tạo của Trường bao gồm:
1. Hệ quân sự: Sĩ quan kỹ thuật
2. Hệ dân sự:

  • Công nghệ thông tin
  • Giáo viên giáo dục Quốc phòng và an ninh
  • Công nghệ kỹ thuật Ô tô
  • Công nghệ kỹ thuật cơ khí