Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Sĩ quan Lục quân 1) có tiền thân là Trường Quân chính kháng Nhật được thành lập năm 1945 theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh với mục đích xây dựng đội ngũ nòng cốt phục vụ cho cuộc tổng khởi nghĩa của cả nước lúc bấy giờ. Cho đến nay, trải qua hơn 75 năm, Đại học Trần Quốc Tuấn hay còn gọi là Sĩ quan Lục quân 1 chính là một trong những ngôi trường ghi lại những chiến công hào hùng của Cách mạng Việt Nam. 

Nằm tại Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Đại học Trần Quốc Tuấn (Sĩ quan Lục quân 1) vẫn từng ngày thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo của mình và cung cấp lực lượng cán bộ góp phần vào nền độc lập nước nhà trong từng thời kỳ.

Trường hiện đào tạo các ngành sau đây:

  • Chỉ huy tham mưu Lục quân
  • Đại học ngành Quân sự cơ sở
  • Cao đẳng ngành Quân sự cơ sở