Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

 • Chứng chỉ xác nhận trình độ B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu
 • Chứng chỉ xác nhận trình độ C1 theo khung tham chiếu chung châu Âu (Khoa Ngôn ngữ Anh).
 • Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc là tiếng Hoa bậc 4 (tương đương HSK cấp độ 4)
 •  Chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT cấp độ N3 (bậc 4)  – Ngành Đông phương học: chuyên ngành Nhật Bản học là tiếng Nhật bậc 4);
 • Chứng chỉ Tiếng Hàn quốc cấp độ bậc 4 (TOPIK4) – Ngành Đông phương học: chuyên ngành Hàn Quốc học

Chuẩn đầu ra Tin học

 • Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).
 • Chứng chỉ quốc tế tin học văn phòng Microsoft Office Specialist (MOS)

Giới thiệu

Trường Đại Học Văn Hiến được thành lập vào năm 1997 theo mô hình trường dân lập. Nhằm thể hiện tinh thần hiếu học và lưu giữ những nét đẹp của văn hóa, tinh hoa của nền giáo dục nước nhà, lãnh đạo nhà Trường Đại học Văn Hiến đã lựa chọn hình ảnh Khuê Văn Các tại quần thể Văn Miếu – Quốc Tử Giám trở thành logo của Nhà trường. Từ đó đến nay trải qua nhiều năm tháng phát triển, xây dựng, Trường Đại học Văn hiến đã không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng và đào tạo nhiều lứa sinh viên có kỹ năng phục vụ cho cộng đồng và xã hội.

Trong hơn 20 năm tham gia hoạt động đào tạo giáo dục, Trường Đại học Văn Hiến đã và đang đào tạo hơn 45.000 sinh viên và học viên., trong đó với thế mạnh về các ngành văn hóa, quản trị du lịch và ngôn ngữ với các chương trình liên kết giảng dạy với nhiều trường đại học uy tín trong nước và tham khảo chương trình quốc tế nhằm giúp nâng cao chất lượng của sinh viên tham dự.

Trường hiện đang đào tạo các ngành sau đây:

 • Công nghệ thông tin
 • Kỹ thuật điện tử, truyền thông
 • Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Quản trị khách sạn
 • Du lịch
 • Công nghệ sinh học
 • Xã hội học
 • Tâm lý học
 • Văn học
 • Văn hóa học
 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Nhật
 • Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Ngôn ngữ Pháp
 • Đông phương học
 • Việt Nam học
 • Thanh nhạc
 • Piano