Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội được thành lập năm 1959 với tên gọi ban đầu là trường Cán bộ Văn Hóa, địa chỉ của trường tọa lạc tại số 418 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội là một trong những trường đại học hàng đầu trong việc đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ thư viện, cán bộ bảo tồn bảo tàng, phát hành sách, văn hóa du lịch và các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa.

Hiện tại trường Đại học Văn Hóa Hà Nội đang đào tạo các ngành gồm:

 • Ngôn ngữ Anh
 • Quản trị du lịch và lữ hành
 • Luật
 • Báo chí
 • Kinh doanh xuất bản phẩm
 • Thông tin – thư viên
 • Bảo tàng học
 • Nghiên cứu văn hóa
 • Văn hóa truyền thống
 • Văn hóa đối ngoại
 • Quản lý thông tin
 • Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS
 • Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS
 • Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật
 • Quản lý nhà nước về gia đình
 • Quản lý di sản văn hóa
 • Biểu diễn nghệ thuật
 • Tổ chức sự kiện văn hóa
 • Văn hóa du lịch
 • Lữ hành và hướng dẫn du lịch
 • Hướng dẫn du lịch quốc tế
 • Sáng tác văn học