Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC, TOEFL iBT, IELTS (chứng chỉ TOEIC do IIG cấp).
 • Chứng chỉ xác nhận trình độ B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu.
 • Chứng chỉ xác nhận trình độ 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Chuẩn đầu ra Tin học

 • Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).
 • Chứng chỉ quốc tế tin học văn phòng Microsoft Office Specialist (MOS)

Giới thiệu

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc tại Thảo Điền Quận 2. Hiện nay có hai trụ sở chính là Quận 2 và Quận 9. Trường tiền thân là trường Trung cấp Nghiệp vụ Văn hoá – Thông tin, đào tạo trình độ trung cấp, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành văn hóa – thông tin. Vào năm 2005, trường nâng cấp thành Trường Đại học Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo trình độ đại học, sau đại học và các trình độ thấp hơn.

Hiện nay trường đào tạo các ngành sau đây:

 • Thông tin – Thư viện.
 • Bảo tàng học (Bảo tồn bảo tàng, Bảo quản hiện vật bảo tàng).
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Hướng dẫn du lịch, Quản trị du lịch).
 • Kinh doanh xuất bản phẩm (Phát hành xuất bản phẩm, Quản trị doanh nghiệp xuất bản).
 • Quản lý văn hóa (Quản lý hoạt động văn hóa xã hội, Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật, Biểu diễn âm nhạc, Quản lý di sản văn hóa, Tổ chức sự kiện Văn hóa – Nghệ thuật).
 • Văn hóa học (Văn hóa Việt Nam, Truyền thông văn hóa, Việt Nam học).
 • Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.