Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 450 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.
 • Chứng chỉ IELTS 4.5 điểm trở lên.
 • Chứng chỉ TOEFL (55 iBT, 480 pBT).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung được xây dựng từ năm 1976 say khi đất nước được thống nhất và hướng đến trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành xây dựng, cầu đường nhằm hướng đến kiến thiết đất nước.

Trường hiện được đặt trụ sở chính tại 24 Nguyễn Du, Phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên

Với các chuyên ngành chính như sau:

 • Kỹ thuật xây dựng 
 • Kiến trúc 
 • Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 
 • Kinh tế xây dựng
 • Quản lý xây dựng 
 • Kỹ thuật môi trường
 • Kỹ thuật Cấp thoát nước
 • Kế toán