Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B2 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ được thành lập năm 1979 trên cơ sở nâng cấp khoa Y – Nha – Dược thuộc Đại học Cần Thơ. Mục tiêu trọng tâm của Đại học Y Dược Cần Thơ kể từ khi thành lập là đào tạo các thế hệ sinh viên vững về chuyên môn và có đạo đức nghề nghiệp tốt. Hiện nay, trường Đại học Y Dược Cần Thơ là một trong những đơn vị cung cấp đội ngũ y sĩ, dược sĩ chất lượng cho tỉnh Cần Thơ và các tỉnh thành khác. Trường có địa chỉ tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Hiện tại trường đang đào tạo các ngành sau đây:

  • Y khoa
  • Y học cổ truyền
  • Y học dự phòng
  • Điều dưỡng
  • Kỹ thuật xét nghiệm y học
  • Răng – Hàm – Mặt
  • Y tế công cộng
  • Hộ sinh