Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo với nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.

Chuẩn đầu ra Tin học

  • Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).
  • Ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật kiến thức trong lĩnh vực nghề nghiệp; sử dụng thành thạo ít nhất 2 phần mềm thiết kế và xử lý số liệu thực nghiệm.

Giới thiệu

Đại học tại Đại học quốc gia Hà Nội được hình thành từ những năm 2010 trên cơ sở kế thừa Khoa Y – Đại học quốc gia Hà Nội. Mặc dù thời gian phát triển chưa nhiều, Đại Học Y Dược đã hoàn thiện về cơ bản các điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đảm bảo chất lượng đào tạo, tuyển sinh và tổ chức giảng dạy các khóa đầu tiên của 2 ngành Y (Bác sĩ) đa khoa và Dược học.

Hiện nay trường đang có nhiều liên kết hợp tác vời nhiều cơ sở khám chữa bệnh nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thực tập và hỗ trợ đội ngũ nhân lực, tăng cường hợp tác nghiên cứu về y học, chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, Pháp.

Các chuyên ngành đào tạo hiện nay được giảng dạy tại trường bao gồm:

  • Y khoa
  • Dược học
  • Răng hàm mặt (Chương trình chất lượng cao)
  • Kỹ thuật xét nghiệm y học
  • Kỹ thuật hình ảnh y học
  • Điều dưỡng