Giới thiệu

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được thành lập năm 1989 với tên Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP. HCM. Đến năm 2008 được nâng cấp và đổi tên thành Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch như hiện nay. Gần 30 năm hình thành và phát triển, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo các thế hệ y, bác sĩ chất lượng, có chuyên môn cao để phục vụ tốt nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế nước nhà. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch hiện có địa chỉ tại số 2 Dương Quang Trung, phường 12, quận 10.

Trường hiện đang đào tạo các ngành sau đây:

  • Y khoa
  • Dược học
  • Điều dưỡng
  • Răng – Hàm – Mặt
  • Kỹ thuật xét nghiệm y học
  • Kỹ thuật hình ảnh y học
  • Kỹ thuật hình ảnh y học
  • Y tế công cộng