Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

  • Chứng chỉ TOEFL iBT  có số điểm tương ứng 80 điểm.
  • Chứng chỉ IELTS 6.0 điểm.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học FPT là một cơ sở kinh doanh dịch vụ giáo dục về công nghệ, IT, trí tuyệ nhân tạo, quản trị kinh doanh và kinh tế, ngôn ngữ tại Việt Nam, được thành lập ngày 8/9/2006 theo Quyết định số 208/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, do Tập đoàn FPT đầu tư 100% vốn, trở thành trường đại học đầu tiên do một doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam. Bên cạnh đó đây là một trong số các trường Đại học có khả năng đảm bảo công việc cho sinh viên sau khi tốt nghiệp nhờ vào nền tảng hệ sinh thái các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn.

Các ngành nghề đang được đào tạo tại FPT có thể kể đến như sau:

  • Ngôn ngữ Anh, Nhật, Hàn
  • Công nghệ thông tin
  • Quản trị kinh doanh