Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ A2 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường học viện Biên phòng là ngôi trường có về dày lịch sử anh hùng, kiên cường, bất khuất và đào tạo lứa sĩ quan, chiến sĩ biên phòng nghiệp vụ đầy bản lĩnh, quả cảm, có kiến thức, nghiệp vụ để bảo đảm an toàn công tác biên giới, an nguy cho đất nước.

Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, Học viện Biên phòng xứng đáng nhận các giải thưởng về anh hùng lực lượng vũ trang và huân huân chương kháng chiến khác từ Đảng và Nhà nước. Ngày nay công tác biên phòng đang hết sức quan trọng bởi hoạt động kinh tế, phòng chống dịch bệnh và các tệ nạn qua biên giới đang ngày càng phức tạp.

Các ngành được đào tạo bài bản tại học viện Biên phòng sẽ bao gồm:

  • Ngành Biên phòng
  • Ngành Luật (Học tổng quan và có phần liên quan đến nội dung quản lý nhà nước)