Giới thiệu

Học viện Cán Bộ Tp. Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 1998,theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở sáp nhập Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ sáp nhập với Trường Hành chính Thành phố.

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh là trường đầu tiên trong hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành trên cả nước thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, đến năm 2009 áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Đến nay, hệ thống quản lý chất lượng tiếp tục được thay đổi, hoàn thiện đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý cấp Học viện. Đây là ngôi trường được kỳ vọng trở thành mô hình giống Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu của Singapore nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực cho khu vực vực công của Tp. HCM và cả nước trong tương lai.

Trường hiện đang đào tạo các ngành sau đây:

  • Quản lý nhà nước
  • Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
  • Chính trị học
  • Luật
  • Công tác xã hội