Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Chứng chỉ IELTS 5.5 điểm quốc tế hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 4 kỹ năng tương đương (500 TOEFL ITP, 61 TOEFL iBT).

Chuẩn đầu ra Tin học

 • Chứng chỉ IC3  về mức độ sử dụng thành thạo máy tính (mức GS3).
 • Chứng chỉ quốc tế tin học văn phòng Microsoft Office Specialist (MOS).

Giới thiệu

Được thành lập từ năm 2008, Học viện chính sách và phát triển là đơn vị đầu ngành về các lĩnh vực đào tạo thống kê, tài chính, thương mại nhằm hướng đến đào tạo đội ngũ sinh viên có phẩm chất trí tuệ và tham mưu tốt, đóng góp nguồn lực cho doanh nghiệp và Nhà nước về các đề thực hiện, xây dựng chính sách quản lý và điều phối nguồn lực một cách hiệu quả.

Được quản lý bởi Bộ kế hoạch và đầu tư và có trụ sở tại Hà Nội, Học việc chính sách và phát triển sẽ tiếp tục là nơi ươm mầm tinh hoa cho đội ngũ quản trị của đất nước trong công tác tham mưu, hoạch định chính sách và các hoạt động có liên quan khác.

Các chuyên ngành được đào tạp tại trường bao gồm:

Kinh tế

 • Chuyên ngành Đầu tư
 • Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công
 • Chuyên ngành Đấu thầu và quản lý dự án
 • Chuyên ngành Phân tích dữ liệu lớn trong Kinh tế và Kinh doanh

Kinh tế quốc tế

 • Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại
 • Chuyên ngành Thương mại quốc tế và Logistics

Kinh tế phát triển

 • Chuyên ngành Kinh tế phát triển
 • Chuyên ngành Kế hoạch phát triển

Quản lý Nhà nước

 • Chuyên ngành Quản lý công

Quản trị kinh doanh

 • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
 • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch
 • Chuyên ngành Quản trị Marketing

Tài chính – Ngân hàng

 • Chuyên ngành Tài chính
 • Chuyên ngành Ngân hàng
 • Chuyên ngành Thẩm định giá

Luật Kinh tế

 • Chuyên ngành Luật Đầu tư – Kinh doanh

Kế toán*