Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu  Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Học viện chính trị an ninh nhân dân được thành lập vào năm 2014 và là đơn vị đào tạo công tác lý luận, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, nghiên cứu khoa học trực thuộc Bộ Công an nhằm đảm bảo quá trình phân đấu, rèn luyện và phát triển của lực lượng chiến sĩ công an nhân dân trong thời đại mới.

Học viện được đặt trụ sở tại Số 29 đường Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và là nơi học tập, nghiên cứu giảng dạy của đội ngũ giảng viên có chuyên ngành bậc cao về công tác chính trị, đánh giá chính sách trong công tác an ninh trật tự, chống diễn biến hoà bình và cải cách pháp luật hiện nay của Việt nam, góp phần xây dựng nền an ninh trật tự vững mạnh cho cộng đồng, xã hội

Chuyên ngành duy nhất được dạy tại trường là Nhóm ngành xây dựng lực lượng Công an nhân dân