Giới thiệu

Được quyết định thành lập từ năm 2016, Học viện Dân tộc là trường đào tạo chính quy, hiện đại nhằm góp phần bồi dưỡng kiến thức, các chương trình tập huấn về kiến thức pháp luật, xây dựng Đảng, Nhà nước và công tác tôn giáo, dân tộc, chính sách sách kinh tế, v.v

Học viện Dân tộc là nơi cơ sở Nghiên cứu chiến lược, chính sách dân tộc; Đào tạo trình độ đại học (bao gồm cả bồi dưỡng hệ dự bị đại học), sau đại học góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số và đội ngũ cán bộ cho vùng dân tộc và miền núi; Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, người có uy tín vùng dân tộc và miền núi.

HIện Trường được đặt trụ sở tại đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Các ngành được đào tạo theo trình độ đại học từ năm 2019 của Học viện Dân tộc là:

  • Công tác xã hội vùng dân tộc thiểu số
  • quản lý công
  • kinh tế giáo dục.