Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

  • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 500 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).
  • Chứng chỉ IELTS 5.0 điểm.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao (loại B) (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Học viện Hàng không Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập vào năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cơ sở giáo dục đại học đầu ngành trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước về lĩnh vực hàng không dân dụng, giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho ngành hàng không Việt Nam.

Học viện Hàng không đào tạo các ngành như sau:
1. Quản trị kinh doanh

  • Quản trị kinh doanh cảng hàng không
  • Quản trị kinh doanh tổng hợp
  • Quản trị kinh doanh vận tải hàng không
  • Quản trị du lịch

2. Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông
3. Kỹ thuật hàng không
4. Quản lý hoạt động bay