Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Chứng chỉ xác nhận trình độ B1 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Từ năm 1951, Học viện Hậu được thành lập với tiền thân là các đơn vị nhằm cung cấp quân lương và nhu yếu phẩm, trang bị cho quân đội nhân dân Việt nam. Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, Học viện Hậu cần đã và đang tiếp tục là nơi đào tạo đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp góp phần đảm bảo ổn định và phát triển về chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho chiến sĩ quân đội và nhân dân trong các hoàn cảnh thiên tai, chiến tranh, v.v.

Hiện tại Học viện hậu cần có trụ sở chính tại Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Các ngành được đào tạo bao gồm:

  • Hậu cần (hệ quân sự)
  • Kế toán (hệ dân sự)