Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trải qua hàng chục năm hình thành và phát triển, Học viện khoa học quân sự Việt nam đã đóng góp rất lớn trong quá trình xây dựng nền khoa học kỹ thuật quân sự nước nhà và cho ra lò nhiều lứa nhân tài phục vụ trong sự nghiệp quốc phòng toàn dân.

Mục tiêu của Học viện Khoa học Quân sự là cung cấp các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực ngoại ngữ, quan hệ quốc tế về quốc phòng, Việt Nam học chất lượng cao cho Quân đội, nguồn nhân lực của xã hội và các đối tác nước ngoài.

Các ngành đào tạo bao gồm:

  • Trinh sát kỹ thuật
  • Ngôn ngữ Anh
  • Quan hệ quốc tế
  • Ngôn ngữ Nga
  • Ngôn ngữ Trung Quốc