Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 450 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).
 • Chứng chỉ TOEFL iBT có số điểm tương ứng 53 điểm.
 • Chứng chỉ IELTS 4.5 điểm.
 • Chứng chỉ xác nhận trình độ B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu.
 • Chứng chỉ xác nhận trình độ 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 • Bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc hệ vừa làm vừa học.

Chuẩn đầu ra Tin học

 • Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).
 • Chứng chỉ quốc tế tin học văn phòng Microsoft Office Specialist (MOS)

Giới thiệu

Học viện Kỹ thuật Mật mã (Vietnam Academy of Cryptography Techniques) là một trường đại học công lập trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, được thành lập ngày 17 tháng 2 năm 1995 có chức năng đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học kỹ thuật mật mã của ngành Cơ yếu Việt Nam. Học viện cũng được chính phủ Việt Nam lựa chọn là một trong tám cơ sở trọng điểm đào tạo nhân lực an toàn thông tin Việt Nam theo Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020. Hệ thống trường được tổ chức và co sở ở cả miền Bắc và miền Nam.

Tại miền Nam, học viện Kỹ thuật mật mã (cơ sở miền Nam) hiện đang đào tạo các ngành này:

 • Khoa Mật mã
 • Khoa An toàn thông tin
 • Khoa Điện tử – Viễn thông
 • Khoa Công nghệ thông tin
 • Khoa Lý luận chính trị
 • Khoa Cơ bản
 • Khoa Quân sự và Giáo dục thể chất