Giới thiệu

Là một trong những phân hiệu của trường Học viện Ngân Hàng, Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên là trung tâm đào tạo chính về mảng tài chính, quản trị kinh doanh, kế toán cho sinh viên thuộc khu vực Duyên hải Nam trung Bộ.

Địa chỉ hiện tại của trường là: 441 Nguyễn Huệ, Phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên

Trường hiện đang có những chuyên ngành đào tạo như sau:

  • Quản trị kinh doanh
  • Tài chính – ngân hàng
  • Kế toán
  • Kế toán (định hướng tiếng Nhật Bản)