Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Các ngành khác

Chứng chỉ xác nhận trình độ B1 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

Ngành Ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ IELTS 6.0 điểm.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Học viện ngân hàng được thành lập từ năm 1961 với tiền thân là Trường aco cấp nghiệp vụ Ngân hàng của Việt Nam. Trải qua qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, Học viện Ngân hàng đang càng khẳng định tầm quan trọng và uy tín trong tra1hc nhiệm đào tạo lứa thế hệ kế cận có chuyên môn, nghiệp vụ giúp điều hành và thực hiện các công tác liên quan đoe61n tài chính, thương mại, ngân hàng.

Các ngành học mà trường đào tạo bao gồm:

  • Tài chính – ngân hàng
  • Kế toán
  • Hệ thống thông tin quản lý
  • Kinh doanh quốc tế
  • Luật kinh tế
  • Luật kinh tế
  • Ngôn ngữ Anh
  • Kinh tế