Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Ngành Ngôn ngữ Anh

  • Chứng chỉ xác nhận trình độ C1 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.
  • Chứng chỉ IELTS 7.0 điểm.

Các ngành khác

Chứng chỉ xác nhận trình độ B1 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Học viện giao hình thành từ năm 1959 với nhiệm vụ đào tạo các cán bộ, công chức ngoại giao Việt Nam đầy đủ phẩm chất, trí tuệ, mẫn cán, thao lược nhằm phục vụ cho đất nước trên công mặt trận ngoại giao.

Trải qua hơn 60 năm phát triển cùng đất nước, Học viện Ngoại giao đã đóng góp rất lớn trong công tác bảo vệ hình ảnh Việt Nam và bảo hộ công dân Việt Nam khi ra nước ngoài và tổ chức nhiều sự vụ, sự kiện lớn giúp VIệt nam nâng cao uy tín trên trường quốc tế.

Hiện Học viện Ngoại giao có trị sở tại  69 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Các chuyên ngành chính đang được giảng dạy tại trường bao gồm

  • Quan hệ quốc tế                   
  • Kinh tế quốc tế                      
  • Luật quốc tế                       
  • Truyền thông quốc tế            
  • Ngôn ngữ Anh