Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 400 điểm trở lên (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – cơ sở giáo dục uy tín về lĩnh vực Nông, lâm, thủy sản và là đơn vị nhận nhiều giải thưởng, huân chương cao quý của Đảng và Nhà nước trong công tác xây dựng và phát triển nguồn lương thực, cây giống, vật nuôi, nghiên cứu thí nghiệm nhằm giúp đảm bảo an ninh lương thực và các ngành kỹ thuật liên quan đến hiện đại hóa, tự động hóa trong sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang hướng đến mô hình của  đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực; tập trung nghiên cứu khoa học, ứng dụng tri thức và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Các ngành đào tạo chính hiện nay của trường bao gồm:

 • Bảo vệ thực vật
  • Khoa học cây trồng
   Chọn giống cây trồng
   Khoa học cây dược liệu
  • Nông học
  • Khuyến nông
 • Chăn nuôi
 • Chăn nuôi thú y
 • Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 • Kỹ thuật điện
 • Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Công nghệ kỹ thuật ô tô
 • Kỹ thuật cơ khí
 • Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
 • Công nghệ sinh học
 • Công nghệ thông tin
 • Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
 • Công nghệ sau thu hoạch
 • Công nghệ thực phẩm
 • Công nghệ và kinh doanh thực phẩm
 • Kế toán
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Khoa học đất
 • Phân bón và dinh dưỡng cây trồng
 • Kinh tế
 • Kinh tế đầu tư
 • Kinh tế tài chính
 • Quản lý và phát triển nguồn nhân lực
 • Quản lý kinh tế
 • Kinh tế nông nghiệp
 • Phát triển nông thôn
 • Luật
 • Khoa học môi trường
 • Công nghệ kỹ thuật hóa học
 • Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Ngôn ngữ Anh
 • Nông nghiệp công nghệ cao
 • Quản lý đất đai
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Quản lý bất động sản
 • Quản trị kinh doanh
 • Thương mại điện tử
 • Quản lý và phát triển du lịch
 • Logistic & quản lý chuỗi cung ứng
 • Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp
 • Sư phạm Công nghệ
 • Thú y
 • Bệnh học Thủy sản
 • Nuôi trồng thủy sản