Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Chứng chỉ xác nhận trình độ B1 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Với tiền thân là Trường lý luận nghiệp vụ năm 1966, đến nay Học viện quản lý và giáo dục đang có nhiều đổi mới và không ngừng cải tiến chức năng nhiệm vụ của mình để có được sự nâng cao về chất lượng giảng dạy và đào tạo nhiều thế hệ sinh viên chất lượng, nhất là trong công tác giáo dục sư phạm.

Tọa lạc tại 31 Phan Đình Gi1ot, Thanh Xuân, Hà Nội, Học viện Quản lý giáo dục là cơ sở đào tạo uy tín để nhiều bạn trẻ theo đuổi con đường giáo dục hoặc nghiên cứu có liên quan tham gia lựa chọn.

Các ngành đang giảng dạy tại trường:

  • Quản lý giáo dục
  • Tâm lý học giáo dục
  • Công nghệ thông tin
  • Giáo dục học
  • Kinh tế giáo dục
  • Quản trị văn phòng
  • Ngôn ngữ Anh