Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Chứng chỉ xác nhận trình độ B1 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Học viện Quân y (tiền thân là Trường Quân y sĩ Việt Nam, Thành lập ngày 10/3/1949) trực thuộc Bộ Quốc phòng. Đây là ngôi trường đào tạo nhiều thế hệ người chiến sĩ quân đội nhân dân vừa chiến đấu trong sự nghiệp cứu nước, vừa đảm nhận vai trò cứu, khám chữa bệnh cho binh lính và nhân dân (đặc biệt tại các vùng khó khăn, bà con nhân dân vùng biên giới).

Với đặc thù của trường, ngược học phải trải qua nhiều khóa huấn luyện đặc biệt bên cạnh lỹ năng chuyên môn nghiệp vụ.

Trường hiện có trụ sở tại Số 160, Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội Chuyên ngành chính mà Trường đào tạo là Bác sĩ đa khoa và một số chuyên ngành riêng được mở nhằm đa dạng hóa chương trình giảng dạy.