Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Chứng chỉ xác nhận trình độ B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

  • Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).
  • Chứng chỉ IC3  về mức độ sử dụng thành thạo máy tính (mức GS3)
  • chứng chỉ ICDL quốc tế về kỹ năng sử dụng máy tính
  • Chứng chỉ quốc tế tin học văn phòng Microsoft Office Specialist (MOS)

Giới thiệu 

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức lại hệ thống đào tạo, nghiên cứu và thông tin khoa học của Trung ương Đoàn vào năm 1995. Với 3 cơ sở được lựa chọn cho việc sáp nhập để tạo dựng nên trường: Trường cao cấp thanh niên, Viện nghiên cứu thanh niên, Phân viện miền Nam lúc bấy giờ.

Trải qua hơn 25 năm hình thành và phát triển, Học viện Thanh thiếu niên ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo đội ngũ thanh niên và các cấp quản lý trong hoạt động công tác thanh niên, quản lý nhà nước, công tác Đoàn, công tác Đảng và các mảng tổ chức chính trị-xã hội. Hiện nay Học viện Thanh thiếu niên đang có trụ sở tại Quận 9, Tp.HCM với cơ sở vật chất và trang bị đầy đủ cùng giáo trình được cập nhật phù hợp với công tác đào tạo cho học viên (trường hợp học lên bậc cao Thạc sỹ) và sinh viên.

Hiện Học viện Thanh thiếu niên đang đào tạo các ngành như sau: (Đại học, Cao đẳng, Trung cấp):

  • Công tác thanh niên
  • Quản lý nhà nước
  • Quan hệ công chúng
  • Luật