Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

  • Chứng chỉ xác nhận trình độ B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

  • Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).
  • Chứng chỉ IC3  về mức độ sử dụng thành thạo máy tính (mức GS3)
  • chứng chỉ ICDL quốc tế về kỹ năng sử dụng máy tính
  • Chứng chỉ quốc tế tin học văn phòng Microsoft Office Specialist (MOS)

Giới thiệu

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức lại hệ thống đào tạo, nghiên cứu và thông tin khoa học của Trung ương Đoàn vào năm 1995.

Trải qua hơn 25 năm hình thành và phát triển, Học viện Thanh thiếu niên ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo đội ngũ thanh niên và các cấp quản lý trong hoạt động công tác thanh niên, quản lý nhà nước, công tác Đoàn, công tác Đảng và các mảng tổ chức chính trị-xã hội.

HIện nay Học viện Thanh thiếu niên đang có trụ sở tại 58 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội bên cạnh phân viện ở miền Nam.

Các ngành đang được trường mở hệ đào tạo bao gồm:

  • Công tác thanh niên
  • Quản lý nhà nước
  • Quan hệ công chúng
  • Luật
  • Xây dựng Đảng và chính quyền