Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Giao tiếp được bằng ít nhất 1 ngôn ngữ.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Được thành lập vào năm 1960 với tiền thân là Trường Tư pháp Trung ương, hiện nay sau hơn 60 năm hình thành và phát triển, Học viện Tòa án là nơi đào tạo đội ngũ công chức, cán bộ cho ngành Toàn án, Kiểm sát và đội ngũ thực thi pháp luật cho cả nước. Với cơ sở vật chất và giáo trình chất lượng cùng đội ngũ giàng viên có kinh nghiệm, nhiều thực tiễn trong hoạt đ8ộng tư pháp, trường là địa chỉ giáo dục uy tín cho các bạn trẻ có đam mê theo học để phụng sự đất nước trong ngành tư pháp.

Trường có trụ sở tại Gia Lâm, Hà Nội Hiện trường Học viện Tòa án chủ yếu đào tạo ngành Luật và các nghiệp vụ chuyên môn như Thư lý luật, nghiệp vụ kiểm sát, tố tụng,…