Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Chứng chỉ xác nhận trình độ B1 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Khoa Luật – Đại học Quốc gia hình thành vào năm 1976 và là trung tâm đào tạo, nghiên cứu luật uy tín và có truyền thống của đất nước với hơn 40 năm hình thành và phát triển.

Nhiều thế hệ được tạo về luật khoa, nghiên cứu Luật và có kinh nghiệm thực tiễn trong ngành Luật, pháp lý được xuất thân từ khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội và đóng góp cho nền Luật pháp nước nhà.

Thuộc ngôi nhà chung Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Luật luôn khẳng định vị thế của mình và thu hút nhiều bạn trẻ theo học.

Các ngành học đang được đào tạo hiện nay:

  • Luật
  • Luật (chất lượng cao theo TT23)
  • Luật Kinh doanh
  • Luật Thương mại quốc t