Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

 Chứng chỉ xác nhận trình độ B1 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Khoa Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-International School) là đơn vị tiên phong trong đào tạo đại học và sau đại học các ngành, chuyên ngành toàn bộ bằng tiếng Anh.

Là trường hướng đến mục tiêu đào tạo sinh viên có đầy đủ phẩm chất hội tụ để hội nhập quốc tế và có trình độ để gia nhập thị trường lao động nước ngoài, Khoa quốc tế luôn chú trọng chất lượng đầu ra của sinh viên và liên kết nhiều đơn vị, doanh nghiệp hợp tác để có thể tạo được môi trường cho sinh viên phát triển.

Các ngành đào tạo hiện nay của trường bao gồm:

  • Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh)
  • Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh)
  • Hệ thống thông tin quản lý (đào tạo bằng tiếng Anh)
  • Tin học và kỹ thuật máy tính (chương trình liên kết quốc tế do Đại học quốc gia Hà Nội cấp bằng đào tạo bằng tiếng Anh)
  • Phân tích dữ liệu kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Anh)
  • Marketing (đào tạo bằng tiếng Anh)
  • Quản lý (đào tạo bằng tiếng Anh)