Giới thiệu

Là một trong những khoa sư phạm dành riêng cho hoạt động đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên thể thao và sinh hoạt, rèn luyện cho các vận động viên tại khu vực Miền Trung, Khoa Thể dục, Thể chất – Đại học Đà Nẵng đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của giáo dục thể thao, thể chất tỉnh nhà và nguồn nhân lực cho ngành đến từ nhiều tỉnh thành khác trong khu vực.

Trường có cơ sở đào tạo tại: 62 Ngô Sĩ Liên, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng

với 2 chuyên ngành:

  • Giáo dục Thể chất
  • Giáo dục Quốc phòng – An ninh